Ceremonies & Rituelen

Met ceremonies kunnen wij het heilige in het alledaagse leven brengen. Dit wordt al van oudsher gedaan om te helpen bij het omgaan met veranderingen en het verwelkomen van nieuwe cycli. Hiermee wordt er een verbinding gemaakt tussen de zichtbare en onzichtbare wereld.
Een ceremonie is een krachtig instrument om de wereld vorm te geven en te transformeren. Door de spirituele kracht van ceremonies uit het oog te verliezen, hebben we een leven en wereld gecreëerd waarin we ons afgescheiden voelen van de natuur. Door ons af te wenden van onze verbinding met een grotere kracht en het grotere verhaal, hebben we onszelf losgekoppeld van de stroom van het leven.
Een ceremonie wordt uitgevoerd met een specifiek doel voor ogen, en hoewel herhaling soms nodig is, gaat het vaak gepaard met een specifieke tijd en intentie.
Rituelen kunnen dagelijks, wekelijks of maandelijks herhaald worden.
Door ceremonies weer in ons leven te integreren, herstellen wij onze verbondenheid met het heilige en gaan we van een staat van onverbondenheid naar een staat van weer verbonden zijn met het leven en de natuur. Een ceremonie brengt verandering en werkt transformerend, waardoor we de overgangen in ons leven met meer gemak kunnen doorstaan.

“Beyond all thoughts,

Beyond all emotions and physical form,

In the stillness of the silence,

We discover who we really are.

Life is the Ceremony.

How we live is the Sacred Ritual.”

Altaar-altar-yourhealingstory-bernadettarenhungan-spiritwoman-sacred-blessings-healing-ceremony-rituals

Levensveranderingen

Geboorte, Heilig Huwelijk, Rite de passage

Keerpunten & Overgangen

Levensveranderingen zijn cruciale momenten in ons leven die wij op een gepaste manier moeten vieren en eren.
Een ceremonie kan helpen bij het markeren van een transitie, initiatie of overgang in ons leven. Door deze ceremonie samen te delen met anderen, versterken we de kracht en steun die wij ontvangen.
Of het nu gaat om het verwelkomen van een nieuw leven, het zegenen van ouders tijdens een zwangerschap, het eren van onze namen, het vieren van de overgang naar volwassenheid of het vieren van veranderingen in verschillende levensfasen, een ceremonie kan ons verbinden en betekenis geven aan deze belangrijke momenten in ons leven.

Bij Your Healing Story begrijpen wij het belang van deze levensveranderingen en staan wij klaar om u te begeleiden bij het creëren van een betekenisvolle ceremonie die perfect past bij uw unieke verhaal en uw reis naar genezing ondersteunt.

Energetische blokkades opheffen

Laat het los, Laat het vrij!

Energetisch Balans

Een ceremonie speciaal ontworpen om je meer in balans te voelen door het opheffen van energetische blokkades.
Kom los van ongezonde patronen en dingen die jou niet meer dienen.
Laat oude wonden en ankers uit het verleden los. Dit kunnen nadelige gedachten of gevoelens zijn zoals schaamte, zelfverwijt of wrok naar anderen.
Samen kunnen we werken met de elementen uit de natuur, zoals vuur, water, aarde en wind, om deze processen te ondersteunen. Ook kunnen we de kracht van een gebedsboom inzetten.

Stap binnen bij Your Healing Story en begin aan jouw helende reis.

grandfather-fire-wood-scale-ceremony-ceremonie-ritueel-samenkomst-tribe-sisters-your-healing-story-bernadetta-renhungan

Onze moeder-dochter healing story ontstaan door de unieke manier waarop Bernadetta samenwerkt met haar spirits en het voorouderveld. Een initiatie voor mijn dochter om haar eigen levensweg te gaan bewandelen en om haar taak hier op aarde te gaan volbrengen. Gedragen door onze voorouders, mag ik loslaten en sta ik aan haar zij, onvoorwaardelijk. Het geeft ons kracht, dank je wel Bernadetta voor dit onvergetelijke verhaal.

Margaret van Engers

church-ceremonies-rituelen-your-healing-story-bernadetta-renhungan-eervolle-afsluitingen

Transities

Herdenking, Scheiding, Relaties

Eervolle afsluiting

We maken allemaal overgangen in het leven – het beëindigen van relaties, het beginnen van nieuwe banen, of het afscheid nemen van geliefden die zijn overleden.

Een ceremonie voor een eervolle afsluiting is een krachtig middel voor heling. Het stelt ons in staat om ongezonde relaties los te laten en ze te transformeren van geliefden naar vrienden. Het biedt ook de gelegenheid om nieuwe, sterke en gezonde relaties te cultiveren waarin kracht en zelfliefde worden weerspiegeld en versterkt.
Vasthouden aan het verleden belemmert de overgang naar een gezond heden en toekomst. Door los te laten, winnen we de vrijheid om heilzame relaties en omstandigheden te creëren die ons nieuwe groeikansen bieden.
Met deze ceremonies eren we de overgang van de dood en herdenken we degenen die zijn overleden, inclusief dieren en elementen van de natuur.

We brengen ook hulde aan het verdriet van geliefden en initiëren zo een proces dat belangrijke verandering in hun leven teweegbrengt. Elk aspect van het leven kan verdriet kennen en het proces verschilt per persoon.
Door dit proces te eren met een ceremonie kunnen we bij elke stap ondersteuning bieden.

Mensen, Huizen, Plekken, Natuur

Verjaardagen, Jubilea, Feestdagen, Levensdroom, Vernieuwing.

Zegeningen & Healing

Bij Your Healing Story begrijpen we de kracht van ceremonies om ons leven en de wereld om ons heen te transformeren.
Door te visualiseren wat we willen manifesteren en de zaadjes van onze verlangens te planten, kunnen we ze koesteren met tijd, zorg en voeding. Deze innerlijke zaadjes kunnen uitgroeien tot prachtige planten die ons leven en de wereld verrijken.

Of het nu gaat om een nieuwe relatie, een carrièreswitch of een verhuizing, ceremonies kunnen met name krachtig zijn voor plaatsen en natuurlijke omgevingen die verwoestende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Ze kunnen de aarde, lucht en water ondersteunen en zegenen die mogelijk verontreinigd zijn geraakt.
En het belangrijkste is dat ceremonies ons kunnen helpen onze dromen werkelijkheid te maken.

honoring-nature-altar-your-healing-story-bernadetta-renhungan-ceremonies-rituelen-drums

Ik heb de healing als heel verhelderend ervaren. Bernadetta wist tot in de details te vertellen wat ze tijdens mijn healing heeft doorgekregen. De manier waarop dingen aan haar verschenen kwamen soms bij mij wat heftig binnen, maar ze wist mij heel goed te kalmeren en alles te vertalen zodat ik het ook begreep. Ik ben blij dat Bernadetta onderdeel heeft mogen zijn van mijn spirituele ontwikkeling.

Jeada Jansen

Ready for a new story?

Your Path, Your Journey, Your Healing Story!

Hersenspinsels, Inspiraties & Creaties

Sjampra on the blog

Hoeders van de Tribe

Hoeders van de Tribe

Hoeders van de Tribe is ontstaan uit dankbaarheid en liefde. Dankbaarheid voor Roel als leraar, mentor en mens tijdens de Shamanic Practitioner opleiding. Mijn liefde voor de Tribe, die hij heeft samen gebracht, wilde stromen en vorm krijgen. Het was een ontzettend...

Lees meer